Protupožarne zaklopke KLT KLIMA

Protupožarne zaklopke PPK‑2K dizajnirane su za ugradnju na granice požarnih zona kako bi se osiguralo razdvajanje i zaštita sredstava za hitnu evakuaciju u slučaju požara. Standardni zidovi debljine 100 mm ili više otporni na vatru klase EI 120 ili više (deblji, gušći, više slojeva ploča) Kruti zidovi debljine 100 mm ili više, otpornosti na vatru klase EI 120 ili više...